[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
10 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
เข้าชม : [41]
3 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เข้าชม : [181]
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันดินโลก
วันดินโลกปี2565
เข้าชม : [259]
28 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.
เข้าชม : [366]
22 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.
เข้าชม : [338]
8 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.
เข้าชม : [415]
26 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
เข้าชม : [272]
19 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
เข้าชม : [274]
3 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
เข้าชม : [320]
19 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศ!!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [320]
15 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศ!! เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [432]
27 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
ประกาศ!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
เข้าชม : [363]
25 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [394]
22 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
เข้าชม : [392]
6 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
เข้าชม : [414]
14 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมี่ยมพลัส พ.ศ.2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบรูพา
ผลการประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมี่ยมพลัส พ.ศ.2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบรูพา
เข้าชม : [364]
19 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
เข้าชม : [385]
11 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
เข้าชม : [437]
10 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
่เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
่เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
เข้าชม : [454]
5 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยมและ5ดีพรีเมี่ยม พลัสระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และ 5ดีพรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อย มีผลการประเมิน ดังนี้
เข้าชม : [298]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตราด
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 
โทรศัพท์ 039-518091 โทรสาร  039-518091 trt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี