[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

กิจกรรมเด่น : ทั้งหมด
  

19 / ส.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศ!!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [402]
15 / ส.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศ!! เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [263]
27 / ก.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
ประกาศ!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
เข้าชม : [351]
25 / ก.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [399]
22 / ก.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
เข้าชม : [255]
5 / ก.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่
เข้าชม : [214]
11 / พ.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
เข้าชม : [383]
10 / พ.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
่เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
่เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
เข้าชม : [299]
28 / มี.ค. / 2565 : ประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด รายละเอียดตามแนบ
เข้าชม : [365]
7 / ม.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
เลื่อนกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป
เลื่อนกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [942]
28 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-15 มกราคม พ.ศ.2564 ดาวโหลดใบเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-15 มกราคม พ.ศ.2564 ดาวโหลดใบเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง
เข้าชม : [1021]
2 / ก.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
เข้าชม : [814]
26 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [1577]
26 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เข้าชม : [732]
9 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19
เข้าชม : [597]
23 / มี.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สำนักงาน กศน.แจ้งว่า องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO ) คาดการณ์การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังขยับเข้าใกล้สู่ระดับการระบาดใหญ่ (Pandemic) พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นรวดเ
เข้าชม : [503]
14 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน จังหวัดตราด และบุคลากร ร่วมงานพิธี วันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำล
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน จังหวัดตราด และบุคลากร ร่วมงานพิธี วันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำล
เข้าชม : [617]
7 / มิ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจงัหวัดตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงาน การปองกัน ปราบปรามการทุจริต เดือน)
สรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจงัหวัดตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงาน การปองกัน ปราบปรามการทุจริต เดือน)
เข้าชม : [543]
19 / เม.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด และ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด นางกาญจนา สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการกศน.ทุกอำเภอจังหวัดตราด (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) เข้าร่วม การประชุมรายงงานผลการดำ
นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด และ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด นางกาญจนา สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการกศน.ทุกอำเภอจังหวัดตราด (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) เข้าร่วม การประชุมรายงงานผลการดำ
เข้าชม : [1101]
1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราดสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราดสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เข้าชม : [933]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตราด
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 
โทรศัพท์ 039-518091 โทรสาร  039-518091 trt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี