[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กิจกรรมเด่น : ทั้งหมด
  

7 / ม.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
เลื่อนกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป
เลื่อนกำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [412]
28 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-15 มกราคม พ.ศ.2564 ดาวโหลดใบเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-15 มกราคม พ.ศ.2564 ดาวโหลดใบเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง
เข้าชม : [473]
2 / ก.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
เข้าชม : [411]
26 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [547]
26 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เข้าชม : [428]
9 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19
เข้าชม : [355]
23 / มี.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สำนักงาน กศน.แจ้งว่า องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO ) คาดการณ์การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังขยับเข้าใกล้สู่ระดับการระบาดใหญ่ (Pandemic) พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นรวดเ
เข้าชม : [311]
14 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน จังหวัดตราด และบุคลากร ร่วมงานพิธี วันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำล
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล ผู้อำนวยการสำนักงาน จังหวัดตราด และบุคลากร ร่วมงานพิธี วันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำล
เข้าชม : [398]
7 / มิ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจงัหวัดตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงาน การปองกัน ปราบปรามการทุจริต เดือน)
สรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจงัหวัดตราด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน สรุปผลการดําเนินงาน การปองกัน ปราบปรามการทุจริต เดือน)
เข้าชม : [355]
19 / เม.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด และ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด นางกาญจนา สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการกศน.ทุกอำเภอจังหวัดตราด (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) เข้าร่วม การประชุมรายงงานผลการดำ
นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด และ นายวรรณวิจักษณ์ กุศล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด นางกาญจนา สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการกศน.ทุกอำเภอจังหวัดตราด (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) เข้าร่วม การประชุมรายงงานผลการดำ
เข้าชม : [771]
1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราดสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราดสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เข้าชม : [676]
14 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมใจกันไปเลือกตั้ง ส.ส วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ชาว กศน ตราด ไปเลือกตั้ง ๑๐๐ เปอร์เซน
ร่วมใจกันไปเลือกตั้ง ส.ส วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ ชาว กศน ตราด ไปเลือกตั้ง ๑๐๐ เปอร์เซน
เข้าชม : [495]
8 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ ติดตามผลงาน ห้องสมุดประชาชนโครงการทับทิมสยาม๐๑
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ ติดตามผลงาน ห้องสมุดประชาชนโครงการทับทิมสยาม๐๑ และ กศน.ตำบล ด่านชุมพล ร่วมกับ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.นายจำรัส นายจำรัส สุขประเสริฐ และกศน.อำเภอทุกอำเภอ ณ.ห้องสมุดประชาชนโครงการทับทิมสยาม๐๑ และ กศน.ตำบ
เข้าชม : [411]
17 / ม.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
รับรางวัล ครูกศน ดีเด่นพิธีไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
งานพิธีวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [309]
4 / ม.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำดิจิตอลระดับอำเภอ/ตำบล(ครู ข.ครู ค.)
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำดิจิตอลระดับอำเภอ/ตำบล(ครู ข.ครู ค.)
เข้าชม : [590]
30 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เข้าชม : [311]
16 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เข้าชม : [323]
14 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2561 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
เข้าชม : [222]
24 / ต.ค. / 2561 : อัธยาศัย
หนังสือน่าอ่าน
เชิญชวนมาอ่านหนังสือกัน หนังสือดีดีที่น่าอ่าน
เข้าชม : [332]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เข้าชม : [248]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตราด
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 
โทรศัพท์ 039-518091 โทรสาร  039-518091 trt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี