[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

  

25 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
25 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๕
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีพ.ศ2561 - 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเขาสมิง จึงดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อให้เป็นข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโดยคณะกรรมการสถานศึกษา และเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา รวมถึงใช้เป็นแนวทางใ
29 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภารกิจ กศน.อำเภอเขาสมิง
ภารกิจ กศน.อำเภอเขาสมิง
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ต่อสตรีไทย เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยดีเด่น ประเภทสืบสานวรรณกรรมไทยประจำปี 2560
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENet
การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENet ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามหนังสือที่ ศธ 0210.31/ว0911
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในภูมิภาค
หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแบบบูรณาการ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแบบบูรณาการ
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินพนักงานราชการ 1-60
ผอ.กศน.อำเภอเขาสมิง พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด
       308 ม. 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร.039-599378 

            http://trat.nfe.go.th/khaosaming

คำขวัญอำเภอเขาสมิง  "เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด  ธรรมชาติสดใส  ผลไม้รสโอชา  ยางพาราชั้นเลิศ  แหล่งกำเนิดอัญมณี"

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03