เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565


 ดาวน์โหลดเข้าชม : 173


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผลการประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมี่ยมพลัส พ.ศ.2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบรูพา 14 / มิ.ย. / 2565
      ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 / พ.ค. / 2565
      ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 11 / พ.ค. / 2565
      ่เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 10 / พ.ค. / 2565
      การประเมินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยมและ5ดีพรีเมี่ยม พลัสระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 / พ.ค. / 2565