เนื้อหา : กิจกรรมเด่น
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประกาศ!!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565


ดาวน์โหลดเข้าชม : 402


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ!!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 19 / ส.ค. / 2565
      ประกาศ!! เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 15 / ส.ค. / 2565
      ประกาศ!! เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ 27 / ก.ค. / 2565
      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 25 / ก.ค. / 2565
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 22 / ก.ค. / 2565