[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
download  วุฒการศึกษาของบุคลากร

download
 ข้อมูลบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด เดือน กรกฎาคม 2560

donwload
 ข้อมูลบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด เดือน มิถุนายน 2560

donwload  เอกสารหมายเลข 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

donwload  เอกสารหมายเลข 3 สรุปผลการประเมินผล

download คู่มือประเมินพนักงานราชการ ปี 2563

downlond แบบประเมินฯ ปี 2563

downlond  คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร ตราด 64 (รวมเล่ม) (1)

คำร้องหนังสือรับรองเงินเดือน  คลิกที่  _shorturl.asia/Lp9vm

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ คลิกที่  _horturl.asia/WYKDU

แบบใบลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ คลิกที่  _shorturl.asia/8PoUD

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ คลิกที่  _shorturl.asia/1cV0Kเข้าชม : 3048
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตราด
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 
โทรศัพท์ 039-518091 โทรสาร  039-518091 trt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี