[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


                                                                          ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด                                                                                                                   
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 ตามประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดตราดลงวันที่4 กุมภาพันธ์ 2564เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่15-19 กุมภาพันธ์ 2564 เว้นวันหยุดราชการ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นั้น
 
  บัดนี้ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุและตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามลำดับบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
 
  ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ให้ไปรายงานตัวที่สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด ในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ อนึ่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรไว้เป็นระยะเวลา2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรใหม่ในตำแหน่งเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564


เข้าชม : 406


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 23 / ก.ย. / 2564
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 20 / ก.ย. / 2564
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 6 / ก.ย. / 2564
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ 18 / พ.ค. / 2564
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 28 / เม.ย. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตราด
ตำบล วังกระแจะ อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 
โทรศัพท์ 039-518091 โทรสาร  039-518091 trt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี