[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
     เอกลักษณ์  การมีส่วนร่วม        อัตลักษณ์  คิดเป็น 
 

กิจกรรมเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
13 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสาสมัครยุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองตราด ร่วมปลูกป่าที่ภักดี
กศน.อำเภอเมืองร่วมโครงการอาสาสมัครยุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองตราด ร่วมปลูกป่าที่ภักดี วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
เข้าชม : [411]
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสี กศน อำเภอเมืองตราด
กศน.อำเภอจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 13- 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดตราด ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน
เข้าชม : [514]
23 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.เมืองตราด : นศ กศน.อ.เมืองตราด ร่วมออกกำลังกาย ในวันที่ 22 ม.ค.2562 ณ ลานกีฬา กศน.อ.เมืองตราด
กศน.อ.เมืองตราด : นศ กศน.อ.เมืองตราด ร่วมออกกำลังกาย ในวันที่ 22 ม.ค.2562 ณ ลานกีฬา กศน.อ.เมืองตราด
เข้าชม : [521]
23 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.เมืองตราด
ประชุมบุคลกกร
เข้าชม : [495]
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเเนวพระราชดำริ
นายอนิรุทธ์ ตันตระกูล ครู กศน.ตำบลแหลมกลัด ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเเนวพระราชดำริ โดยมีผู่ว่าราชการจังหวัดตราด มาเป็นประธาน
เข้าชม : [536]
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดประชุมคณะกรรมกานสถานศึกษา
ศน.อำเภอเมืองตราด จัดประชุมคณะกรรมกานสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบแลการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด เพื่อมุ่งสู่คุณภาพ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของสำนักงาน กศน. ต่อไป
เข้าชม : [276]
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองตราด : นายเฉลิมพล พวงทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตราด มอบหมายให้ น.สปวีณา ก้องสนั่น เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่
เข้าชม : [181]
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmer
กศน อำเภอเมืองตราด จัดการอบรมโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmerณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง อำเภอเมืองตราด จังหวัดจราด วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ให้เป็น เกษตรกรในยุคดิจิทัล
เข้าชม : [181]
8 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ STEM
กศน.อำเภอเมืงตราด จัดกิจกรรมค่าย STEM ศึกษา ให้กับ นศ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึง 1 มิถุนายน 2561
เข้าชม : [201]
14 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมระบบสาระสนเทศ
อบรมระบบสาระสนเทศ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559
เข้าชม : [320]
13 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสายุวกาชาด
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 4-5 สิงหา59
เข้าชม : [321]
1 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดิจิทัลชุมชน
กศน. อำเภอเมืองตราดร่วมกับ สำนักงาน กศน ตราด จัดโครงการอบรมดิจิทัลชุม
เข้าชม : [300]
13 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศ
กศน.อำเภอ้มืองตราด
เข้าชม : [438]
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน อำเภอเมืองตราด
กศน. อำเภอเมื่องตราด จัดโครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อความรัก ความสามคคี ปรองดรองและสมานฉันท์ โดย
เข้าชม : [340]
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินภายใน
กศน.อำเภอเมืองตราดเข้ารับการประเมินภายใน
เข้าชม : [354]
15 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเรียนวิชาชีพหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง
รับสมัครเรียนวิชาชีพหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง รับสมัครเรียนวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง อบรมวันจันทร์-ศุกร์ ดังนี้
เข้าชม : [307]
14 / ก.พ. / 2555 : ข่าวเด่น
วันนี้มีการอบรมเรื่องการจัดนำข้อมูลลงเว็บ
วันนี้มีการอบรมเรื่องการจัดนำข้อมูลลงเว็บ
เข้าชม : [7824]
29 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
เข้าชม : [8219]
6 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม???
เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม
เข้าชม : [698]
15 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จงฟาดฟัน อุปสรรค ซึ่งปักขวาง
จงฟาดฟัน อุปสรรค ซึ่งปักขวาง
เข้าชม : [590]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด
ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด   ๒๓๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๓๙- ๕๑๘๐๙๓   โทรสาร ๐๙๓ - ๕๑๘๐๙๓
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by