[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
     เอกลักษณ์  การมีส่วนร่วม        อัตลักษณ์  คิดเป็น 
 

ข้อมูลบริบทพื้นที่อำเภอเมืองตราด
             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด ซึ่งมีบริบทของอำเภอ ดังนี้
               ประวัติความเป็นมาของอำเภอเมืองตราด  เดิมตั้งแต่  พ.ศ.2444  เป็นแขวงขึ้นกับเมืองตราด จนถึง พ.ศ.2541  จึงเปลี่ยนฐานะจากแขวง เป็นอำเภอ ชื่อว่า "อำเภอเมืองตราด" ในปี พ.ศ.2464  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ "อำเภอเมืองตราด" เป็น "อำเภอบางพระ" เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ ต่อมา พ.ศ.2481  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภออีกครั้งหนึ่ง เป็น  "อำเภอเมืองตราด" จนถึงปัจจุบัน 
 
             
อำเภอเมืองตราด มีพื้นที่ทั้งหมด 938,611 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิอากาศทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 3  ฤดู 
   
             ฤดูร้อน เป็นช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 
34 องศาเซลเซียส 
             
ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตัวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค ของทุกปี ทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 4,000 มม.ต่อปี     
           ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือนพ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
20 องศาเซลเซียส 
 ข้อมูลการปกครอง 
  1.ตำบล.......14.... แห่ง 3.เทศบาล..4.....แห่ง 
  
2.หมู่บ้าน....98.... แห่ง 4.อบต.......10 ... แห่ง 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
     อาชีพหลัก ได้แก่ 
   1.สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง                      
2.ประมง
   
3.เลี้ยงเป็ด ไก่ สุกร                                                                             4.เลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาววานาไม
  
5.เลี้ยงปลากะพง ปลาเก๋า                                                                     6.สวนยางพารา
  
7.เลี้ยงนกนางแอ่น                                                                               8.เลี้ยงหอยแมลงภู่
  9.เลี้ยงปลาในกระชัง                                                                            10.สวนปาล์มน้ำมัน
  11.สัปปะรดตราดสีทอง                                                                       12.สัปปะรดโรงงาน
  13.ไก่ชนพื้นบ้าน  
  อาชีพเสริม ได้แก่  
1.แปรรูปผลไม้ เช่น ทุเรียนกวน สัปปะรดกวน กล้วยกวน มะม่วงกวน
2.แปรรูปอาหารทะเล เช่น ปลาเค็ม หมึกแห้ง น้ำปลา กะปิ
3.น้ำพริกมะขามกุ้งสด
4.น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์
5.ผลิตน้ำส้มควันไม้  กำจัดแมลง บำรุงต้น ใบ ดอก ผล
6.กุ้งแห้งป้าแจ๋ว   
  จำนวนธนาคาร   มี 11 แห่ง ได้แก่
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด  039 - 520542                       2.ธนาคารทหารไทย    039-520637-9
3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ    (เทอดจรัส)  039-511956039-520956
4.ธนาคารออมสิน 039-532040 ,  039 -511083                   5.ธนาคารนครหลวงไทย
6.ธนาคารกรุงเทพ  039-521050 -                                       7.ธนาคารกสิกรไทย สาขา(สุขุมวิท)  039-520569    
8.ธนาคาร ไทยพาณิชย์  039-512033                        9.
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา   (ตลาด  039-512490 ,  สุขุมวิท  039-520969 )
10. ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 039-520254                      11.ธนาคารชุมชนห้วงน้ำขาว ม.4 ตำบลห้วงน้ำขาว  039-521572
จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
 ด้านสังคม 
  1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  1.โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  039-511209        2.โรงเรียนตราดสรรเสริญ  039-511251 / 520155
  
3.โรงเรียนตราษตระการคุณ   039-511151                                               4.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง
  
5.โรงเรียนคิรีเวสรัตนูปถัมภ์ ต.ชำราก                                                      6.โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคม ต.อ่าวใหญ่
  
7.วิทยาลัยเทคนิคตราด  039-520230         8.วิทยาลัยสารพัดช่างตราด    9.โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 2
 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ 
  1.แร่ธาตุที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ แร่ทรายแก้ว พบในเขต ต.อ่าวใหญ่   ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
 
2.ป่าชายเลน ต.แหลมกลัด ต.ชำราก ต.ตะกาง ต.ท่าพริก ต.เนินทราย ต.หนองเสม็ด ต.หนองคันทรง ต.อ่าวใหญ่ ต.ห้วงน้ำขาว  ต.หนองโสน   
 ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 79,860  คน                                  2.จำนวนประชากรชาย รวม 39,339  คน 
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 40,521 คน                                     4.ความหนาแน่นของประชากร - คน/ตร.กม
ด้านการคมนาคม 
  1.ทางบก  - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  318 
 
- สถานีขนส่งจังหวัดตราด
2.ทางน้ำ  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  
 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ สละ ระกำ ยางพารา สับปะรดตราดสีทอง/โรงงาน มังคุด ลางสาด ลองกอง  มะม่วง กระท้อน พริกขี้หนูสด/แห้ง  
ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่    (แม่น้ำ/บึง/คลอง) 
1.แม่น้ำตราด คลองวังกระแจะ คลองบางพระ คลองห้วยแร้ง คลองท่ากุ่ม 
2.อ่างเก็บน้ำเขาระกำ 
โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่  
1.โรงงานแปรรูปอาหารจากทะเล                      2.โรงงานปลาป่น ต.เนินทราย            3.โรงงานแกะปู ต.หนองคันทรง
4.โรงงานน้ำปลาช้างสามเศียร  ต.หนองเสม็ด                     5.โรงงานน้ำปลาสามกระต่าย ต.วังกระแจะ  
ชื่อเทศกาลที่สำคัญ.
   
 สถานที่    เทศกาลอาหารทะเล ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 
   
 สถานที่    เทศกาลงมหอยบ้านคันนา ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด 
   
 สถานที่    เทศกาลงมหอยขาว ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 
อักษรไทย อำเภอเมืองตราด   อักษรโรมัน Amphoe Mueang Trat   รหัสทางภูมิศาสตร์ 2301     รหัสไปรษณีย์ 23000 
ความเป็นมาของสถานศึกษา  
                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด ชื่อภาษาอังกฤษ  Muangtrat District Non-Formal and Informal Education Centre ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๑-๘๐๙๓ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๘๐๙๓ ชื่อเว็บไซด์  http://trat.nfe.go.th/muangtrat/   สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง ศึกษาธิการ
ข้อมูลบุคลากร
1.
ผู้บริหารสถานศึกษา   1    คน
2.
ข้าราชการ  จำนวน  4  คน
3.
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัคร  จำนวน   5  คน
4. ครู  กศน. ตำบล  จำนวน 6  คน

5.
ครู ศรช  จำนวน  3  คน
6.
อัตราจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ฯ  จำนวน  1  คน  
  ประวัติของสถานศึกษา
     
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด ประกาศจัดตั้ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองตราด  ใช้อาคารโรงฝึกงานของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตราด เป็นสำนักงาน จนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด เมื่อวันที่ ๔  เมษายน ๒๕๕๑  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด   
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  
1.นายประธาน  ทวีผล                  ประธานกรรมการ
  2.
นายประมวล  มุกสิกรัตน์         รองประธาน
  3.นายณัฐสิญจ์   ศรีพงษ์
               กรรมการ
  4. 
พระศักดา  สุนทโร                    กรรมการ
  5. 
นายวานิช  มุกดาเพชรรัตน์    กรรมการ
  6. 
นายสมพงษ์  หรี่จินดา            กรรมการ
  7.
นายวีระ  จงไพศาล                  กรรมการ
 8. 
นางศุภากร  โกศลเศรษฐ์       กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการศูนย์  กศน. อำเภอเมืองตราด   
 กรรมการและเลขานุการ
                                                       

ปรัชญา
เสริมสร้างความรู้  มุ่งสู่คุณธรรม  นำสู่คุณภาพ

วิสัยทัศน์
                      ภายในปี ๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมืองตราด  เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบอย่างเสมอภาค ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
พันธกิจ

              ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาระบบการประกับคุณภาพภายในสถานศึกษา
              ๒. จัดและพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
               ๓.  ใช้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              ๔.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
              ๕.  พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากร โดยเน้นการมีส่วนร่วม
 

 

     อำเภอเมืองตราดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
               
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่
               ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดเกาะกง (ประเทศกัมพูชา)
               
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคลองใหญ่และอ่าวไทย
               ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแหลมงอบและอำเภอเขาสมิง
               อำเภอเมืองตราดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 97 หมู่บ้าน ได้แก่
  1.บางพระ (Bang Phra)                            2.ห้วยแร้ง  (Huai Raeng)              3.หนองเสม็ด  (Nong Samet)          
  4.เนินทราย (Noen Sai)                            5.หนองโสน (Nong Sano)              6.ท่าพริก    (Tha Phrik)       
 7.หนองคันทรง(Nong Khan Song)        8.ท่ากุ่ม   (Tha Kum)                       9.ห้วงน้ำขาว(Huang Nam Khao)
 10.ตะกาง (Takang)                                11.อ่าวใหญ่  (Ao Yai)                     12. ชำราก    (Chamrak)    
 13.วังกระแจะ(Wang Krachae)             14.แหลมกลัด(Laem Klat)       


 


เข้าชม : 2526
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด
ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด   ๒๓๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๓๙- ๕๑๘๐๙๓   โทรสาร ๐๙๓ - ๕๑๘๐๙๓
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by