[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
     เอกลักษณ์  การมีส่วนร่วม        อัตลักษณ์  คิดเป็น 
 
"พันธกิจ"
๑. จัด ส่งเสริม และเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย
๒. สนับสนุนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยให้เชื่อมโยงกับการศึกษาตลอดชีวิต ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
๔. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา


เข้าชม : 425
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด
ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด   ๒๓๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๓๙- ๕๑๘๐๙๓   โทรสาร ๐๙๓ - ๕๑๘๐๙๓
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by