[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
     เอกลักษณ์  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  อัตลักษณ์  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาตำรวจ จ. ตราด

อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


กศน.อำเภอเมืองตราดได้ร่วมกับสถานีตำรวจร่วมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาสำหรับงานตำรววจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดย พ.ต.ท. นรงค์ วานิริชพงษ์  สง.อก.สภ.บ้านท่าเลื่อนได้กล่าวรายงานการจัดโครงการภาษาอังกฤษ  และภาษากัมพูชา เพื่อเป๋นการเพิ่มทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาในการใช้ในการปฎิบัติงานหรือชีวิตประจำวัน
พ.ต.อ. หงษ์  มัชฌิมา  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด  เป็นประธานในพิธีเปิด  เห็นว่าการจัดโครงการภาษาอังกฤษเป็นโครงการที่ดี  มีความสำคัญที่จะพัฒนาข้าราชการตำรวจในสสังกัด  ให้มีทักาะในด้านการฟัง  การพูด  และการสื่อสารกับผู้ที่ติดต่องานราชการ  หรือการใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งสถานีตำรวจภูธรบ้านท่เลื่อนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านชาวกัมภูชา   และมีแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งข้าราชการตำรวจที่จะต้องเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมประเทสเพื่อนบ้าน
พ.ต.ท.บุริทร์  อินทรวิเชียร  สว.สภ.  อ่าวช่อ  เป็นประธานเปิดโครงการภาษาอังกฤษและภาษากัมภูชา ฯ  ให้ความสำคัญกับในเรื่องภาษาภาษาอังกฟษและภาษากัมภูชา  ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ในเรื่องภาษา เพื่อเป็นการเพิ่มพลูความรู้  ความสามารถ  ในการฟัง  และการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและภากัมภูชาขั้นพื้นฐานทั้งในชีวิตประจำวันและการปฎิบัติงาน  รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆๆ ในการปฎบัติงานในหน้าที่ และการใช้ในชีวิตประจำวันที่จะต้องบริการให้แก่ประชาชน  และสามารถต่อยอดความรู้ทักาะการสื่อสารภาษาในระดับที่สูงขึ้นไปเข้าชม : 1018


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ลูกเสือ กศน. 27 / พ.ค. / 2557
      นิเทศ 4 / มี.ค. / 2557
      โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 21 / ก.พ. / 2557
      5 ธันวามหาราช 12 / ธ.ค. / 2556
      ผู้กำกับลูกเสื้อวิสามัญ 12 / ธ.ค. / 2556


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด
 ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0-3951-8093  โทรสาร  0-3951-8093 
E-mail: wannapha27@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03