[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวเด่น
กศน.อำเภอแหลมงอบ รับการประเมินคุณภาพภายนอก

พุธ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2555


เมื่อวันที่ 11-13  กันยายน  นางปิยะพร  เชื้อคำเพ็ง  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแหลมงอบ  บุคลากร กศน.อำเภอแหลมงอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ประกอบด้วย คณะกรรมการการประเมิน จำนวน  3  ท่าน   นำโดย นางรัชนี  เหรัญกิจ  ประธานกรรมการ          นางงามละมัย  เสริมสกุลรัตน์  กรรมการ  และนางสาวอรัญญา  จิตต์บรรเทา  กรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมงอบ   ทำการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ สมศ. 12 ตัวบงชี้  จำนวนทั้งสิ้น  3  วัน  ประกอบด้วย

                                                   

                            วันที่ 11  กันยายน 2555  นางปิยะพร  เชื้อคำเพ็ง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมงอบ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การประเมิน  พร้อมกล่าวรายงานการปฏิบัติงานของ กศน.อำเภอแหลมงอบ

นางรัชนี  เหรัญกิจ  ประธานกรรมการ  สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแหลมงอบ  ประกอบด้วย                               นายเบญจรงค์  คงสุวรรณ   นางสาววารี  กองสมัคร   นางดวงใจ  จันจรูญ  และนางสาวรัตนาภรณ์  อุทุมโภค  เกี่ยวกับการสนับสนุนและการดำเนินงานร่วมกับ  กศน.อำเภอแหลมงอบ

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายนอก  สัมภาษณ์บุคลากร กศน.อำเภอแหลมงอบ พร้อมตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ 

วันที่ 12  กันยายน 2555 คณะกรรมการ สมศ. ออกตรวจพื้นที่การปฏิบัติงาน กศน.อำเภอแหลมงอบ  พร้อมสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (ชมรมผู้สูงอายุ  กศน.แหลมงอบ) ณ แหล่งเรียนรู้ กลุ่มผู้สูงอายุ กศน.อำเภอแหลมงอบ หมู่ 2 บ้านคลองปอ  ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด

สาธิตการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย นางสาวธิดากรณ์  ขนรกุล  ครู กศน.ตำบลแหลมงอบ  และ นางอุไรวรรณ  อุทัย  ครู กศน.ตำบลบางปิด  พร้อมสัมภาษณ์นักศึกษา  ศิษย์เก่า  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากร กศน.แหลมงอบ  จัดหาเอกสารเพิ่มเติมให้ตรงตาม ตัวบ่งชี้ของ สมศ.  พร้อมรับฟังผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของ กศน.อำเภอแหลมงอบ  ให้ตรงตามมาตรฐานการประเมิน  ด้วยความยินดียิ่ง  และขอบพระคุณคณะกรรมการ การประเมิน ในการให้คำแนะนำ พร้อมจะนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของ กศน.อำเภอแหลมงอบ ต่อไปเข้าชม : 1567


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      พิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา 22 / ธ.ค. / 2556
      สอบ n-net ภาคเรียนที่ 1/2556 27 / ส.ค. / 2556
      กศน.อำเภอแหลมงอบ รับการประเมินคุณภาพภายนอก 19 / ก.ย. / 2555
      ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 / ธ.ค. / 2554
      กิจกรรมเข้าค่ายสมานฉันท์ 25 / ก.ค. / 2554


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:41:47
อ.รักสกุล จาก กศน.อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ mail ของท่านทำไม่ติดต่อไม่ได้
โดย : s_ratchai@hotmail.com    ไอพี : 182.53.60.210

ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:04:43
bezel and adjustable 7-1/2 to nine duration silvertone metallic band. This can be a Common and Lovely addition to any wrist replica watches for sale replica watches for sale , great for working day and night have on. Tags:, The Muslim Brotherhood members as tears of delight for the announcement in the 01 July a brand new restricted version aka recognized to get specifically developed for your anniversary of ten many years Paneristi. com (unofficial motion and undeniable in all issues ). How just distributes these is mysterious (no less than for me) I just hope that is carried out is set by a lottery or random variety as opposed to a political approach as well as the allocation because of the group mod or operate with the put up to the web page in the 12 months iwc replica iwc replica . The cost will likely be ๏ฟก six, seven hundred (five, five hundred EURO/630, 000 JPY/52, five hundred HKD) Breitling Blackbird watches Breitling Blackbird watches . The
โดย : replica rado florence replica    ไอพี : 98.126.114.22

ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 16:42:42

Tsubame is noticeably beautiful for her age, Attracting the interest of men much older than herself. Her hair is a

brilliant-Red hue, With a tint of orange showing when illuminated by the sun. A way of life in the Shihōin family,

Tsubame's hair is for an extended time and flowing, Reaching down to her thighs when not up for some reason, variety

or form. individuals shinigami, She wears the original shihakushō, With her's being a blinding white rather than the

usual jet-schokohrrutige,kobe 7 colorways. dissimilar to many female shinigami, Tsubame doesn't show her cleavage,

discovering it to be "Too erotic" for someone her age. understandably, Her breasts can be large for her age, With

many instructors believing they may potentially be bigger than Rangiku Matsumoto's when she's older. As for running

shoes, Tsubame prefers to wear flip-Flops instead of standard sandals, Believing them to be convenient than what

shinigami normally wear.
jeremy scott adidas
adidas jeremy scott
jeremy scott shoes
jeremy scott wings
adidas jeremy scott shoes
adidas jeremy scott wings
www.jeremyscottshoes01.com

jeremy scott adidas
adidas jeremy scott
jeremy scott shoes
jeremy scott wings
adidas jeremy scott shoes
adidas jeremy scott wings
www.jeremyscottshoes02.com

2012 Jordan Shoes
Cheap Air Jordan 1
Cheap Air Jordan 10
Cheap Air Jordan 11
Cheap Air Jordan 2
Cheap Air Jordan 3
Cheap Air Jordan 4
Cheap Air Jordan 5
Cheap Air Jordan 6
Cheap Air Jordan 6 Rings
Cheap Air Jordan 7
Cheap Air Jordan 8
Cheap Air Jordan 9
Cheap Air Jordan CDP
Cheap Air Jordan DMP
Cheap Air Jordan Fusion 4
Cheap Air Jordan Fusion 5
Cheap Air Jordan Fusion 8
Cheap Air Jordan Fusion 9
Cheap Air Jordan SC 1
Cheap Air Jordan Spizike
Cheap Air Jordan Superfly
Cheap Air Jordan Take
โดย : Jordan Heels    ไอพี : 121.78.131.73

ความคิดเห็นที่ 4
เสาร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 10:12:16
The headlines
Coach Factory Outletand blogs are all abuzz with Coach Factory Outlet the latest news:Coach Outlet If a driver who's Coach Online Outlettexting gets in an accident and you sent the text, you can be arrested! Terrible, right?Coach Factory Outlet
Actually, it's not true,Coach Outlet Store despite what you Coach Outlet Storemay have been told by people Coach Factory Storeswho have seen
โดย : qinger    ไอพี : 222.77.202.208

ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 07:59:09
๏ปฟcheap michael kors So, we need to be further careful on deciding upon the yoga pants sale for us. http://www.dopnmodel.info/wikis/index.php?title=BJhYQEMDwm

cheap michael kors purses Their questions should be answered completely.. https://gitorious.org/+cpcjsn8if

michael kors outlet online The evidence is in the cash flow generating ability of the company. http://wiki.diecris.com.br/wiki/OQylswvjpV
โดย : cish005a    ไอพี : 23.89.209.18

ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 18:27:44
Wendyled Jordan posters for sale You can even have a darkness box frame customized when you need unique shape or depth (close to be 7" deep).It's just a lapse of concentration. http://www.c-artsmag.com/findus/?index=Spike+lee+jordans+for+sale Jamie Keating isn't an odder to making tournaments.Cooking Olympic party because '04. http://www.c-artsmag.com/findus/?index=Jordan+v.2+grown+for+sale It's also possible to munch nibbling gum to aid lessen recommends but if the workplace lets you do so.So you're those types of people that think they're cool they do not allow advertising to dictate and define their personality, huh? You no longer even have a television and you have installed the optimum pop up blocking technology positioned on your computer. Jordan retro 7 for sale m remarkable any person attain.Meaning, Make an effort to opt for at some point. Custom jordan shoes for sale
โดย : Wendyledsica    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 16:24:04
SvgoptquRbnrkftx
america's the best place to invest final

We need to know that we cancount on each other for the relationship to be close. In research on happy loving families, sharing time together is made a priority to build trust and intimacy..

Bluetooth technology is used in a wide array of electronic devices. Cellular phones use Bluetooth to transfer data between a wireless headset or a computer; laptop and handheld computers use it to create short range networks or use other external devices including modems and printers; digital cameras can wirelessly share pictures with a computer or another camera; and video game consoles, including the Wii, implement their wireless controllers using Bluetooth technology. Bluetooth remains the cheapest, easiest and most popular solution to connect two or more devices that are near each other in order to share small amounts of data wirelessly.

A wildfire in the Sierra Nevada foothills about halfway between Sacramento and Reno burned 250 acres, destroyed two homes and three outbuildings. The burned homes were in Alta Sierra, a community of some 6,000 people about five miles south of Grass Valley.

Dice the tomatoes and cucumber.

Thus, agents that block signalling pathways can kill cells rather than just block their proliferation and offer enormous therapeutic potential both as mono therapies and in combination with conventional cancer drugs. Importantly, B RAF targeted therapies may find utility in other cancers where the B RAF gene is mutated, such as 30% of low grade ovarian cancers (Singer et al., 2003), 35 of papillary thyroid cancers (Cohen et al., 2003; Kimura et al., 2003) and 10 of colorectal cancers (Davies et al., 2002; Rajagopalan et al., 2002; Yuen et al., 2002). In conclusion, our data show that oncogenic B RAF is an important therapeutic target in melanoma and that it offers novel strategies for the clinical management of many types of cancer..


http://manuelaslo.exblog.jp/23571685/
http://lnkd.in/bHuWMBf
http://retro-jordans-for-sa.longluntan.com/t2-topic#2
http://2413d901b1.exblog.jp/23572824/
http://lavellekin.exblog.jp/23572857/

โดย : where to get real jordans cheap cishcz0d3cls    ไอพี : 23.245.200.74

ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 23:07:50
SvgoptquRbnrkftx

http://www.diranmode.com/uggs-outlet-sale-7648
http://m-gamal.com/ugg-outlet-store-online-3079
http://giasuchanthat.com/templates/ugg-boots-usa-outlet-1183.html
http://023pos.cn/mens-ugg-boots-outlet-7574
http://samicorp.co.kr/ugg-factory-outlet-2020Cattlemen's, which has been in operation since 1910, also has been featured on the Food Network program "Diners, Drive Ins Dives" with Guy Fieri.
April 20, 2007; 7:00 AM ET
Thoroughly but gently wash and dry your wart.
'Fast and furious fire'
Flexible, lightweight molded EVA out sole

I would like to suggest that even if Amanda Bynes had publicly acknowledged that she had mental illness, the media would have avoided saying that and sensationalized it with adjectives like Bynes is a crazy person or Bynes has gone cuckoo so it is more likely for her to want to live with meltdown tag than with the alternative.
Cheap jordansPersons are finding it difficult to realize the most suitable cumulus with thanks to the numerous heels. If you would like allow your hunting whole process immediate and comfy undoubtedly require attention your search dependent upon the branded sneakers. Invariably, brand name golf shoes including very affordable Nike air Jordan running footwear, lower priced Prada sneakers not to mention cheaper the puma corporation shoes are built as documented in ordinary measures as well as many years of guaranty. And, kids technological innovation well known pumps in addition have declined tremendously because of weight generating and as a consequence discounted price delivers. At the moment, price Prada shoes are snagging the attention about the more younger output, that are in search of neat shoes upskill his or her's towards you emergence. It seems easily a fashionable process to spellbind the majority of the customers.
In beating Daizhong Yong, while his wife was also hit four or five big guy around. Houses who chased and put Daizhong Yong and Luo Chaoju drag rotten brick half hearted in the ground, regardless of the parties and the surrounding villagers for help, dragged on for nearly 500 meters away.
Whether it be by those who commiitted atrocities on 9/11, or in Okhlahoma bombings or in Hiroshima.Please grow up and stop being selfish and look into hearts before you decide to put anyone else down. What have you done to help understand others?Ramadan is a time to give up things which nourish and satisfy the body such as food and drink so that we learn not to abuse our bodies, but learn to take care of them.
For the color scheme use warm tones, such as earth tones, for the walls. Hang a chandelier from the ceiling for a powerful visual impact and romantic lighting. Add a runner in a bold color, such as maroon or chocolate brown, to complement the walls. Add shelves or small tables, if space allows, to the hallway, on which place tea lights. Above the shelves or tables add a few small mirrors with a vintage look to add to the overall theme as well as reflect the flickering candlelight. Use rod iron accents for a vintage and romantic feel. Frame black and white photos in silver or gold frames on the walls of you and your mate if applicable, to round out the romantic look. We can providediscount ugg ,buy uggs ,ugg boots online ,discount uggs , you canbuy cheap ugg boots ,knitted ugg boots ,ugg boats australia will keep your feet warm and dry in freezing winter. ugg boats have many style ,UGG Classic Tall 5815 Boots ,ugg 5879 ,ugg 5803 ,ugg 5819 ,ugg 5833 ,ugg 5854 ,ugg 5825 ,ugg 5815 , ugg 5359 ,ugg 5325 ,ugg 5225 , ugg is2010 Hot Selling Boots.
โดย : cishcz0d3cls    ไอพี : 23.245.200.74ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 

สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 
ตำบลแหลมงอบ  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7593
โทรสาร  0-3959-7593  uraiwanjay_ja
@hotmail.com  uraiwan@trat.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03